Darujte nám 2 %

Čas daňových priznaní a návštev daňových úradov sa blíži. Možno sa Vám bude daňové priznanie vyplňovať ľahšie a kráčať na daňový úrad pokojnejšie s pocitom, že časť Vašich daní bude využitá zmysluplne.
Finančné prostriedky získané z 2% z daní nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože tieto peniaze pochádzajú z už zaplatených daní. Každá fyzická ale aj právnická osoba s dostatočným príjmom, sa môže raz za rok rozhodnúť komu svoje 2% z daní venuje. Využite túto možnosť a oslovte všetkých Vašich známych aj neznámych, aby sme spoločnými silami prispeli k efektívnejšiemu napĺňaniu cieľov nášho občianskeho združenia a spestrili a skvalitnili tréningy naších detí.

Pomoc prostredníctvom 2% z dane Vás nestojí nič, ale môže veľmi pomôcť.

Potrebné tlačivá pre darovanie 2% z daní si môžte stiahnuť tu:

Tlačivo zamestnanci:poukazanie 2 percenta z dani – zamestnanci
Tlačivo potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane: potvrdenie o zaplateni dane
Tlačivo právnické osoby: 2 percenta pravnicke osoby

Pokyny ako postupovať pri poukázaní 2% z daní nájdete na stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/