Vyhlasujeme verejnú výtvarnú súťaž ku Svetovému Dňu Snehu 2014

Športové stredisko detí a mládeže Poprad-Tatry v spolupráci so Základnou umeleckou školou pri Spojenej škole na Letnej ulici v Poprade a Referátom mládeže a športu mesta Poprad pri príležitosti

SVETOVÉHO DŇA SNEHU 2014

vyhlasujú verejnú výtvarnú súťaž s názvom:

Prečo je zima krásna?

 – so zameraním na témy:

  • Hurá sneží! (farebná snehová nálada, atmosféra zimného dňa…)
  • Krása a originalita snehovej vločky ( sneh pod mikroskopom, netradičná snehová vločka…)
  • Keď vonku nasneží – na čo sa najviac teším ( guľovačka, snehuliaci…)
  • Môj najobľúbenejší zimný šport alebo preteky na snehu (lyžiari, sánkari, bežkári…)
  • Ako maľuje mráz (krása zamrznutých okien,…)
  • Sneh všetkými zmyslami (ako chutí, vonia, ako ho cítim na dlani, ako padá?…)

Kategórie:

a)   žiaci MŠ  (od 3 do 6 rokov -vrátane)

b)   žiaci ZŠ a ZUŠ I. stupeň (od 6 do 10 rokov- vrátane)

c)   žiaci ZŠ a ZUŠ II. stupeň (od 11 do 15 rokov- vrátane)

Podmienky súťaže:

–     formát maximálne do veľkosti A2

–     výtvarné techniky: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, fotografia, počítačová grafika

–     počet odovzdaných prác za jednu školu nie je limitovaný

–     práce budú označené na zadnej strane: menom a vekom autora, názvom práce a názvom školy

Termín odovzdania prác:     10.01.2014

Adresa odovzdania prác:     Mestský úrad Poprad, Referát mládeže a športu,

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad.

Ceny v každej kategórii:

  1. miesto – lekcia lyžovania s inštruktorom, diplom, medaila k SDS  2014
  2. miesto – celodenný skipas v stredisku Lučivná, diplom, medaila k SDS 2014
  3. miesto – zimné doplnky, diplom, medaila k SDS 2014

Porota:

–         zástupca SSDM Poprad – Tatry

–         zástupca mesta Poprad

–         zástupca Základnej umeleckej školy, Spojená škola, Letná 3453/34, Poprad

Kontaktná osoba:

Viera Kundisová , SSDM Poprad-Tatry,0917 884134,  info@ssdm.sk 

Svetový deň snehu 2014, spoločne s viac ako štyridsiatimi krajinami sveta, oslávime aj my na Slovensku, a to konkrétne 19.01.2014 na VEREJNOM PRETEKU V OBROVSKOM SLALOME  „BANDY CUP“ v Snowpark-u  Lučivná, organizovanom Športovým strediskom detí a mládeže Poprad-Tatry  pod  záštitou primátora mesta Poprad, Ing. Antona Danka.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli spojiť šport s umením a šikovnosťou našich detí, a tak podporiť  Svetový deň snehu 2014 aj touto výtvarnou súťažou. Najlepšie práce budú ocenené práve na tomto podujatí  a vybrané práce budú vystavené.

Veríme, že verejná výtvarná súťaž „Prečo je zima krásna“ ako súčasť Verejného preteku v obrovskom slalome pre všetky vekové kategórie, ale aj celé rodiny, ako aj celý sprievodný program počas preteku, pritiahne širokú verejnosť, hlavne deti a mládež do prírody, na sneh a k športu. Prispejeme tak k oslave Svetového dňa snehu 2014.