Organizujeme športový kemp pre predžiakov, žiakov a trénerov

„Nové trendy v kondičnej príprave mládeže“

Kemp sa bude konať vo Svite v dňoch 16.-19.10. 2014.

Bude pozostávať z prednášok pre športovcov a trénerov z oblastí:
– nové trendy v kondičnej príprave
– intenzita zaťaženia športovcov
– bezpečnosť na horách
– história lyžovania
– z činnosti SLA
ale hlavne z praktických powercross, kondičných či balančných tréningov, zameraných na koordinačné, kompenzačné či spevňovacie cvičenia pre mládež a trénerov.

Všetko pod vedením odborných a skúsených lektorov a trénerov.
(Mgr. D.Kotchová, PeaDr. M.Malák,Mgr. L.Kundis, V. Siráň, Bc. L.Valašek)

Deti budú rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti a pod vedením trénerov budú počas dňa absolvovať trojfázové tréningy (powercross, inline korčule, vytrvalosť, beh, slalom, balančné, koordinačné a kompenzačné cvičenia, spevňovacie cvičenia, plávanie a podobne).

Tréneri okrem konkrétnych tréningov so zverencami absolvujú aj demo tréning s novými koordinačnými, balančnými, spevňovacími a kompenzačnými cvikmi.

Vyvrcholením kempu budú preteky v slalome na suchu pre účastníkov kempu, ale aj pre širokú verejnosť.

Cena kempu: 50,- eur
(4 dni – 3 noci, plná penzia, pitný režim, vstupy na športoviská, tréningy, prednášky, pomôcky, záverečné preteky)

Záujem hlásiť do 13.10.2014 na info@ssdm.sk, ssdm.pptatry@gmail.com

Podrobnejšie informácie: 0917 884134

Tento kemp je čiastočne financovaný prostredníctvom rozpočtu Slovenskej lyžiarskej asociácie.