Propozície 6. ročník Slalomu na suchu – ZMENA TERMÍNU

Športové stredisko detí a mládeže Poprad-Tatry

(ŠSDM),Šrobárova 2680/43,05801 Poprad

 

  1. ROČNÍK VEREJNÝCH PRETEKOV V SLALOME NA SUCHU

 

Termín konania:                              12.10.2019

Miesto konania:                              SKI CENTRUM KUBAŠOK , Spišské Bystré

I.Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ:                                   ŠSDM Poprad- Tatry

Technické zabezpečenie:            ŠSDM Poprad- Tatry

Staviteľ trate:                                 ŠSDM Ludo Kundis

Riaditeľ pretekov:                          ŠSDM Laco Nemeth

Prihlášky:                                           info@ssdm.sk – v  tvare meno, priezvisko, dátum narodenia, kategória

Uzávierka  prihlášok:                     11.10.2019 18.00hod

Dodatočné prihlášky:                    12.10.2019  8.00-9.30 v mieste konania pretekov

Prezentácia :                                     12.10.2019  8.00-9.30 v mieste konania pretekov

Výdaj štartovných čísiel:              pri prezentácii

Kontaktná osoba:                           Viera Kundisová  0917 884134

Ceny:                                                   Účastnícka medaila a diplom  pre všetkých štartujúcich. Prví  traja v každej kategórii budú odmenení  diplomom, pohárom a vecnými cenami. V kategórii superbaby budú  ocenené všetky deti medailou, diplomom a vecnou cenou.

Štartovné:                                       5,- eur

Preteky sú vhodné aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Tieto deti týmto srdečne pozývame.

 

 

 

  1. Technické ustanovenia

Disciplína:                                                           Slalom na suchu. Preteky budú spočívať  v behu dolu miernym svahom , pomedzi   slalomové brány a rôzne jednoduché  prekážky.

Povinná výbava štartujúcich:                     lyžiarske palice, cyklo prilba , dobrá nálada J

Deti v kategórii Superbaby nemusia mať lyžiarske palice.

Trať :                                                                    SKI CENTRUM KUBAŠOK

Dĺžka trare:                                                        100m

Superbaby, predžiaci, mladší žiaci:          1kolo

Starší žiaci, juniori, muži, ženy:                2 kolá – o víťazoch rozhodne súčet časov z oboch kôl

Kategórie:

Superbaby chlapci, dievčatá                      roč. 2012 a mladší

Mladší predžiaci, predžiačky                      roč. 2010 – 2011

Starší predžiaci, predžiačky                       roč. 2008 – 2009

Mladší žiaci, mladšie žiačky                        roč. 2006 – 2007

starší žiaci, staršie žiačky                             roč. 2004 – 2005

Juniori, juniorky                                              roč. 1999 – 2003

Muži, ženy                                                        roč. 1998 a menej

Kategória rodina:                                         súčet časov jeden rodič+ jedno dieťa

Mikro rodina:                                               rodič + dieťa roč. 2012 a mladšie

Midi rodina:                                                 rodič + dieťa roč. 2008-2011

Maxi rodina:                                                 rodič + dieťa roč. 2004-2007

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčenia niektorých kategórií pri malej účasti pretekárov. Celý deň počas pretekov budú v priestore cieľa prebiehať rôzne detské súťaže organizované Centrom voľného času Poprad. Tombola pre všetkých.

Upozornenie: Pretekári a ostatní   účastníci pretekov sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo . Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v programe. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody počas tréningu a pretekov.

Tento projekt je podporený z rozpočtu PSK.