Riadne Valné Zhromaždenie

Výbor

Občianskeho združenia

„ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“

z v o l á v a

v súlade so  Stanovami spoločnosti a to čl. 6 ods. 3

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Pozvánka VZ SSDM 2018