Výtvarná súťaž pri príležitosti Svetového dňa snehu

Súčasťou Svetového dňa snehu bola výtvarná súťaž Prečo je zima krásna, ktorú vyhlásili Športové stredisko detí a mládeže Poprad – Tatry, ZUŠ pri spojenej škole na Letnej ulici a referát mládeže a športu mesta Poprad pre deti MŠ a ZŠ.

Pozrite čo o nás napísalí a povedali v médiách:

Podtatranský kuriér:  http://www.podtatransky-kurier.sk/clanky/vytvarna-sutaz-preco-je-zima-krasna-vyhodnotenad1995#top-content

TV Poprad: http://www.youtube.com/watch?v=-LaTbQqnFZ8