O nás

OZ ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD-TATRY

Úlohy a ciele OZssdm_logo_color

Vzhľadom na súčasný nezdravý spôsob života detí a mládeže sa naše OZ zameriava hlavne na všeobecnú športovú prípravu detí.
Štatisticky je dokázané vysoké percento detí a mládeže,ktoré trpia civilizačnými chorobami (obezita,astma,rôzne alergie,skolióza,nesprávne držanie tela…) a to hlavne dôsledkom nezdravého spôsobu života(málo pohybu,technické vymoženosti,zlé stravovace návyky…)
V neposlednom rade je medzi našou mládežou až alarmujúce percento drogovo závislých,čomu sa dá predísť vyplnením ich voľného času.
Snahou a prioritou nášho OZ nie je špecializovat sa len na jedno športové odvetvie,či vychovať iba vrcholových športovcov. Chceme vytvoriť pre deti podmienky,vďaka ktorým si osvoja základné všeobecné pohybové zručnosti, ktoré významne ovplyvnia ich zdravotný vývin , vypestuju u nich vzťah k pohybu a športu a zmysluplne vyplnia voľnočasové aktivity detí. Na základe týchto pohybových zručností sa v staršom veku možu uplatniť v konkrétnom športovom odvetví. Preto začíname už s deťmi predškolského veku.Sme přesvedčení,že aj v našom regióne máme veľa neobjavených talentov.
Spolupracujeme tiež so športovým lekárom,který každoročne preveruje zdravotný stav detí.
Tréningový proces bude prebiehať pod vedením skúsených trénerov a pedagógov,ktorí majú za sebou dlhoročnu prax v danom obore.

Základným cieľom nášho OZ je:

  • rozvíjať všeobecne pohybové zručnosti detí a mládeže,formovať ich osobnosť
  • vypestovať u detí pozitívny vzťah k pohybu a psychohygiene
  • vykonávať tréningový proces vo variabilnom prostredí (telocvičňa,ihrisko,bazén,príroda,lyžiarské svahy…) a to hlavne formou súťaží a hier
  • zamerať sa na motivačné faktory-osobnostné (tréneri) a technické (rôzne tréningové pomôcky určené na telesnú prípravu detí)
  • naučiť deti základom športov,ako je gymnastika,atletika,bicyklovanie,plávanie,zjazdové a bežecké lyžovanie,základy hier, správna chôdza,beh,držanie tela,…
  • organizovať rôzne súťažné podujatia,letné a zimné športové kempy
  • vytvárať optimálne tréningové podmienky pre talentované deti
  • spolupracovať s inými športovými klubmi
  • šíriť dobré meno nášho OZ prostredníctvom našej práce

Za podporu ďakujeme:

logo_bw   erb_pp