Oddiely

Športové stredisko detí a mládeže Poprad –Tatry v školskom roku 2013/2014 otvára  oddiel Všestrannej športovej prípravy detí od 4 do 12 rokov a oddiel Zjazdového  lyžovania.

Oddiel všestrannej športovej prípravy detí
Našou snahou a prioritou  v tomto oddiele nie je špecializovať sa len na jedno športové odvetvie. Chceme vytvoriť pre deti podmienky, vďaka ktorým si osvoja základné pohybové zručnosti, ktoré významne ovplyvnia ich zdravotný vývin, vypestujú u nich vzťah k pohybu a športu a zmysluplne vyplnia voľno časové aktivity. Na základe týchto pohybových zručností sa v staršom veku môžu uplatniť v konkrétnom športovom odvetví. Preto začíname už s deťmi predškolského veku.

Oddiel zjazdového lyžovania
Našou snahou a prioritou v tomto oddiele  je  okrem všestranného športového rozvoja detí špecializovať sa na  disciplíny pretekového zjazdového lyžovania.

Všetko pod vedením kvalifikovaných trénerov ,inštruktorov a pedagógov.

Tréningy budú v každý pondelok a stredu od 16:15 v telocvični Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade.