Riadne Valné Zhromaždenie

Výbor Občianskeho združenia „ŠPORTOVÉ STREDISKO DETÍ A MLÁDEŽE POPRAD – TATRY“ z v o l á v a v súlade so  Stanovami spoločnosti a to čl. 6 ods. 3 RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE Pozvánka VZ SSDM 2018